XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 27-03-2023
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 62
Giải bảy 945
Giải sáu 3516 3852 6565
Giải năm 5073
Giải tư 07584 08274 10479 54453 05702 98876 15020
Giải ba 81465 36418
Giải nhì 58359
Giải nhất 08647
Đặc biệt 446147
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
02 16 18 20 45 47 47 52 53
59 62 65 65 73 74 76 79 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 20
1 16, 18 1
2 20 2 52, 62
3 3 53, 73
4 45, 47, 47 4 74, 84
5 52, 53, 59 5 45, 65, 65
6 62, 65, 65 6 16, 76
7 73, 74, 76, 79 7 47, 47
8 84 8 18
9 9 59, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 26-03-2023
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 97
Giải bảy 467
Giải sáu 1493 8365 7298
Giải năm 6391
Giải tư 20888 36113 16848 57832 56848 19903 00908
Giải ba 13844 34350
Giải nhì 24667
Giải nhất 16592
Đặc biệt 168153
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
03 08 13 32 44 48 48 50 53
65 67 67 88 91 92 93 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 08 0 50
1 13 1 91
2 2 32, 92
3 32 3 13, 53, 93
4 44, 48, 48 4 44
5 50, 53 5 65
6 65, 67, 67 6
7 7 67, 67, 97
8 88 8 48, 48, 88, 98
9 91, 92, 93, 97, 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 20-03-2023
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 27
Giải bảy 456
Giải sáu 4483 3957 8572
Giải năm 7212
Giải tư 04076 40263 08248 33151 61198 59603 75302
Giải ba 21271 33355
Giải nhì 83191
Giải nhất 72324
Đặc biệt 686797
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
02 03 12 24 27 48 51 55 56
57 63 71 72 76 83 91 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03 0
1 12 1 51, 71, 91
2 24, 27 2 12, 72
3 3 63, 83
4 48 4 24
5 51, 55, 56, 57 5 55
6 63 6 56, 76
7 71, 72, 76 7 27, 57, 97
8 83 8 48, 98
9 91, 97, 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 19-03-2023
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 88
Giải bảy 412
Giải sáu 8978 4183 3903
Giải năm 4438
Giải tư 92121 96313 63999 10536 41626 87992 46102
Giải ba 42835 31200
Giải nhì 82928
Giải nhất 13533
Đặc biệt 349293
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
00 02 03 12 13 21 26 28 33
35 36 38 78 83 88 92 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 03 0
1 12, 13 1 21
2 21, 26, 28 2 12, 92
3 33, 35, 36, 38 3 13, 33, 83, 93
4 4
5 5 35
6 6 26, 36
7 78 7
8 83, 88 8 28, 38, 78, 88
9 92, 93, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 13-03-2023
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 34
Giải bảy 301
Giải sáu 2172 9761 4105
Giải năm 8080
Giải tư 41186 05888 61188 26422 90328 94794 52522
Giải ba 58084 52179
Giải nhì 41830
Giải nhất 05740
Đặc biệt 362245
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
01 05 22 22 28 30 34 40 45
61 72 79 80 84 86 88 88 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05 0 30, 40, 80
1 1 61
2 22, 22, 28 2 22, 22, 72
3 30, 34 3
4 40, 45 4 34, 84, 94
5 5 45
6 61 6 86
7 72, 79 7
8 80, 84, 86, 88, 88 8 28, 88, 88
9 94 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 12-03-2023
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 70
Giải bảy 460
Giải sáu 7751 0213 4297
Giải năm 4766
Giải tư 15903 30294 55539 60278 32057 86259 88848
Giải ba 24274 50964
Giải nhì 22481
Giải nhất 88713
Đặc biệt 988631
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
03 13 13 31 39 48 51 57 59
60 64 66 70 74 78 81 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 60, 70
1 13, 13 1 31, 51, 81
2 2
3 31, 39 3 13, 13
4 48 4 64, 74, 94
5 51, 57, 59 5
6 60, 64, 66 6 66
7 70, 74, 78 7 57, 97
8 81 8 48, 78
9 94, 97 9 39, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 06-03-2023
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 73
Giải bảy 817
Giải sáu 8645 9055 2785
Giải năm 3319
Giải tư 26586 78590 42141 50196 45816 84434 30294
Giải ba 29085 34597
Giải nhì 30796
Giải nhất 18067
Đặc biệt 191362
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
16 17 19 34 41 45 55 62 67
73 85 85 86 90 94 96 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 90
1 16, 17, 19 1 41
2 2 62
3 34 3 73
4 41, 45 4 34, 94
5 55 5 45, 55, 85, 85
6 62, 67 6 16, 86, 96, 96
7 73 7 17, 67, 97
8 85, 85, 86 8
9 90, 94, 96, 96, 97 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 05-03-2023
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 66
Giải bảy 490
Giải sáu 9492 5383 1712
Giải năm 1204
Giải tư 24497 10481 19428 51485 53784 51104 62543
Giải ba 03915 47704
Giải nhì 15593
Giải nhất 06167
Đặc biệt 970562
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
04 04 04 12 15 28 43 62 66
67 81 83 84 85 90 92 93 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 04, 04 0 90
1 12, 15 1 81
2 28 2 12, 62, 92
3 3 43, 83, 93
4 43 4 84
5 5 15, 85
6 62, 66, 67 6 66
7 7 67, 97
8 81, 83, 84, 85 8 28
9 90, 92, 93, 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 27-02-2023
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 45
Giải bảy 896
Giải sáu 2753 2918 8410
Giải năm 0121
Giải tư 68091 33965 80525 71205 14195 40280 84958
Giải ba 58786 69966
Giải nhì 89027
Giải nhất 29560
Đặc biệt 982419
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
05 10 18 19 21 25 27 45 53
58 60 65 66 80 86 91 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 10, 60, 80
1 10, 18, 19 1 21, 91
2 21, 25, 27 2
3 3 53
4 45 4
5 53, 58 5 25, 45, 65, 95
6 60, 65, 66 6 66, 86, 96
7 7 27
8 80, 86 8 18, 58
9 91, 95, 96 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 26-02-2023
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 80
Giải bảy 306
Giải sáu 8734 1927 2743
Giải năm 2980
Giải tư 88307 21171 67084 53626 65326 15480 89997
Giải ba 97169 58007
Giải nhì 48592
Giải nhất 73327
Đặc biệt 051810
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
06 07 07 10 26 26 27 27 34
43 69 71 80 80 80 84 92 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 07, 07 0 10, 80, 80, 80
1 10 1 71
2 26, 26, 27, 27 2 92
3 34 3 43
4 43 4 34, 84
5 5
6 69 6 26, 26
7 71 7 27, 27, 97
8 80, 80, 80, 84 8
9 92, 97 9 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ

Xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTH) hay còn gọi là xổ số Huế (XSHUE), được thành lập vào năm 1989. Hiện nay xổ số Huế được phát hành rộng rãi khắp các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên nên các bạn có thể dễ dàng sở hữu được những tấm vé xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay dù ở bất cứ đâu.

1. Xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay quay ở đâu và khi nào?

Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế hôm nay mở thưởng đều đặn vào lúc 17h15’ thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế.

2. Xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ở đâu?

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Thừa Thiên Huế (KQXSTTH) trên trang chủ XS88.TV bằng cách truy cập vào trang chủ theo đúng thời gian quay thưởng vào lúc 17h15’ thứ 2 hàng tuần, nhấn chọn tỉnh Thừa Thiên Huế và để nguyên màn hình, kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay sẽ được tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố kết quả.  

Các bạn không chỉ xem được xổ số trực tiếp Thừa Thiên Huế hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số trực tiếp Thừa Thiên Huế tuần này, tuần trước, tuần trước nữa…. Trang Xổ Số 88 của chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số trực tiếp Huế trong 7 tuần liên tiếp nên rất tiện lợi để các bạn dò lại kết quả.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTHUE)

Nhìn chung cơ cấu giải thưởng của Xổ số Huế - XS Huế giống 100% với xổ số miền Trung (XSMT), với 10.000đ các bạn đã có thể mua cho mình 1 tờ vé xổ số Huế và số tiền lớn nhất có thể nhận khi trúng giải là 2 tỷ đồng.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số Thừa Thiên Huế

Nếu bạn may mắn sở hữu tấm vé trùng với giải thưởng kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày hôm nay, hãy giữ tấm vé cẩn thận và đến các địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng nhanh nhất:

  • Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế: Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế (Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590).
  • Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa: Địa chỉ: 75/7 Nguyễn T. Minh Khai, TP. Nha Trang (Điện thoại: (0259) 3822391 - ĐTDĐ: 0905 321 129).
  • Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Địa chỉ: Số 44 Đặng Thai Mai, Thành phố Đà Nẵng (Điện thoại: (0236) 3817800 - Di động: 0903583897).
  • Văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: Số 115 Nguyễn Công Phương, TP. Quảng Ngãi (Điện thoại: (0255) 3717954 - Di động: 0905853369).
  • Văn phòng đại diện tại Bình Định: Địa chỉ: Số 51 Ỷ Lan, TP. Quy Nhơn (Điện thoại: (0256) 3816777 - Di động: 0942489411).
  • Văn phòng đại diện tại Ninh Thuận: Địa chỉ: Số 105 Quang Trung, TP. Phan Rang - Tháp Chàm (Điện thoại: (0259) 3 822 391 - Di động: 0901 985 385).
  • Văn phòng đại diện tại Gia Lai, Kon Tum: Địa chỉ: 56 Cách Mạng tháng 8, TP. Pleiku (Điện thoại: (0269) 3716381 - Di động: 0976635450).
  • Văn phòng đại diện tại Đắk Lắk, Đắk Nông: Địa chỉ: K10 Lý Thường Kiệt, TP. Buôn Ma Thuột (Điện thoại: (0262) 3818917 - Di động: 0935655469). 

5. Hướng dẫn dò vé xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTHUE) nhanh và chính xác nhất

Trang kết quả xổ số XS88.TV cung cấp chi tiết thông tin của 18 giải thưởng cùng với lô tô 2 số theo đầu đuôi, vì thế các bạn có thể dễ dàng dò được kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay. Cách dò cụ thể như sau:

Các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số miền Trung đài Thừa Thiên Huế ngày mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Tiếp tục dò lên bảng KQ xổ số Thừa Thiên Huế giải thưởng phía trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn