XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 29-05-2023
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 29
Giải bảy 261
Giải sáu 6686 0971 3355
Giải năm 4652
Giải tư 52074 18988 32620 81802 28267 10248 27336
Giải ba 03805 50513
Giải nhì 12210
Giải nhất 95785
Đặc biệt 753212
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
02 05 10 12 13 20 29 36 48
52 55 61 67 71 74 85 86 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05 0 10, 20
1 10, 12, 13 1 61, 71
2 20, 29 2 12, 52
3 36 3 13
4 48 4 74
5 52, 55 5 55, 85
6 61, 67 6 36, 86
7 71, 74 7 67
8 85, 86, 88 8 48, 88
9 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 28-05-2023
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 34
Giải bảy 895
Giải sáu 7118 5836 3579
Giải năm 9647
Giải tư 86572 36549 07153 61093 77248 12337 85275
Giải ba 38883 41659
Giải nhì 35311
Giải nhất 69724
Đặc biệt 795143
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
11 18 24 34 36 37 43 47 48
49 53 59 72 75 79 83 93 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 11, 18 1 11
2 24 2 72
3 34, 36, 37 3 43, 53, 83, 93
4 43, 47, 48, 49 4 24, 34
5 53, 59 5 75, 95
6 6 36
7 72, 75, 79 7 37, 47
8 83 8 18, 48
9 93, 95 9 49, 59, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 22-05-2023
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 94
Giải bảy 668
Giải sáu 4106 2753 0889
Giải năm 7770
Giải tư 44778 67693 08452 25183 75766 34741 96929
Giải ba 36464 35930
Giải nhì 69822
Giải nhất 11207
Đặc biệt 838784
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
06 07 22 29 30 41 52 53 64
66 68 70 78 83 84 89 93 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 07 0 30, 70
1 1 41
2 22, 29 2 22, 52
3 30 3 53, 83, 93
4 41 4 64, 84, 94
5 52, 53 5
6 64, 66, 68 6 66
7 70, 78 7
8 83, 84, 89 8 68, 78
9 93, 94 9 29, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 21-05-2023
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 54
Giải bảy 329
Giải sáu 3284 9678 8881
Giải năm 0732
Giải tư 77864 31549 65574 40142 70509 28516 50040
Giải ba 66219 90660
Giải nhì 63913
Giải nhất 41707
Đặc biệt 052659
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
07 09 13 16 19 29 32 40 42
49 54 59 60 64 74 78 81 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 09 0 40, 60
1 13, 16, 19 1 81
2 29 2 32, 42
3 32 3 13
4 40, 42, 49 4 54, 64, 74, 84
5 54, 59 5
6 60, 64 6 16
7 74, 78 7
8 81, 84 8 78
9 9 19, 29, 49, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 15-05-2023
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 27
Giải bảy 105
Giải sáu 9998 8533 3437
Giải năm 2331
Giải tư 67759 92640 63844 60587 29167 08045 90415
Giải ba 74357 33155
Giải nhì 09348
Giải nhất 91838
Đặc biệt 331454
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
05 15 27 31 33 37 38 40 44
45 48 54 55 57 59 67 87 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 40
1 15 1 31
2 27 2
3 31, 33, 37, 38 3 33
4 40, 44, 45, 48 4 44, 54
5 54, 55, 57, 59 5 15, 45, 55
6 67 6
7 7 27, 37, 57, 67, 87
8 87 8 38, 48, 98
9 98 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 14-05-2023
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 45
Giải bảy 175
Giải sáu 9708 2621 0958
Giải năm 2412
Giải tư 65318 23862 28981 38391 92491 17621 16145
Giải ba 82896 79318
Giải nhì 14353
Giải nhất 27820
Đặc biệt 783042
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
08 12 18 18 20 21 21 42 45
45 53 58 62 75 81 91 91 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 20
1 12, 18, 18 1 21, 21, 81, 91, 91
2 20, 21, 21 2 12, 42, 62
3 3 53
4 42, 45, 45 4
5 53, 58 5 45, 45, 75
6 62 6 96
7 75 7
8 81 8 18, 18, 58
9 91, 91, 96 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 08-05-2023
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 67
Giải bảy 754
Giải sáu 3941 1176 0791
Giải năm 1006
Giải tư 91830 79392 52159 62772 95922 12683 74762
Giải ba 34103 05754
Giải nhì 67839
Giải nhất 33711
Đặc biệt 880883
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
03 06 11 22 30 39 41 54 54
59 62 67 72 76 83 83 91 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 06 0 30
1 11 1 11, 41, 91
2 22 2 22, 62, 72, 92
3 30, 39 3 83, 83
4 41 4 54, 54
5 54, 54, 59 5
6 62, 67 6 76
7 72, 76 7 67
8 83, 83 8
9 91, 92 9 39, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 07-05-2023
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 27
Giải bảy 664
Giải sáu 8576 0365 5688
Giải năm 7274
Giải tư 38227 52960 60719 20236 63731 54639 85825
Giải ba 14279 01542
Giải nhì 83212
Giải nhất 36263
Đặc biệt 908812
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
12 12 19 25 27 27 31 36 39
42 60 63 64 65 74 76 79 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 60
1 12, 12, 19 1 31
2 25, 27, 27 2 12, 12, 42
3 31, 36, 39 3 63
4 42 4 64, 74
5 5 25, 65
6 60, 63, 64, 65 6 36, 76
7 74, 76, 79 7 27, 27
8 88 8 88
9 9 19, 39, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 01-05-2023
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 87
Giải bảy 398
Giải sáu 2094 5823 2840
Giải năm 6456
Giải tư 23924 48373 37394 02726 28055 61534 41744
Giải ba 34375 14942
Giải nhì 24550
Giải nhất 93683
Đặc biệt 241733
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
23 24 26 33 34 40 42 44 50
55 56 73 75 83 87 94 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 50
1 1
2 23, 24, 26 2 42
3 33, 34 3 23, 33, 73, 83
4 40, 42, 44 4 24, 34, 44, 94, 94
5 50, 55, 56 5 55, 75
6 6 26, 56
7 73, 75 7 87
8 83, 87 8 98
9 94, 94, 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 30-04-2023
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 94
Giải bảy 897
Giải sáu 0813 0724 7669
Giải năm 9234
Giải tư 83766 15885 97728 31727 21956 04606 79197
Giải ba 13596 39862
Giải nhì 73216
Giải nhất 92083
Đặc biệt 173600
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
00 06 13 16 24 27 28 34 56
62 66 69 83 85 94 96 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 06 0
1 13, 16 1
2 24, 27, 28 2 62
3 34 3 13, 83
4 4 24, 34, 94
5 56 5 85
6 62, 66, 69 6 16, 56, 66, 96
7 7 27, 97, 97
8 83, 85 8 28
9 94, 96, 97, 97 9 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ

Xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTH) hay còn gọi là xổ số Huế (XSHUE), được thành lập vào năm 1989. Hiện nay xổ số Huế được phát hành rộng rãi khắp các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên nên các bạn có thể dễ dàng sở hữu được những tấm vé xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay dù ở bất cứ đâu.

1. Xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay quay ở đâu và khi nào?

Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế hôm nay mở thưởng đều đặn vào lúc 17h15’ thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế.

2. Xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ở đâu?

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Thừa Thiên Huế (KQXSTTH) trên trang chủ XS88.TV bằng cách truy cập vào trang chủ theo đúng thời gian quay thưởng vào lúc 17h15’ thứ 2 hàng tuần, nhấn chọn tỉnh Thừa Thiên Huế và để nguyên màn hình, kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay sẽ được tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố kết quả.  

Các bạn không chỉ xem được xổ số trực tiếp Thừa Thiên Huế hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số trực tiếp Thừa Thiên Huế tuần này, tuần trước, tuần trước nữa…. Trang Xổ Số 88 của chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số trực tiếp Huế trong 7 tuần liên tiếp nên rất tiện lợi để các bạn dò lại kết quả.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTHUE)

Nhìn chung cơ cấu giải thưởng của Xổ số Huế - XS Huế giống 100% với xổ số miền Trung (XSMT), với 10.000đ các bạn đã có thể mua cho mình 1 tờ vé xổ số Huế và số tiền lớn nhất có thể nhận khi trúng giải là 2 tỷ đồng.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số Thừa Thiên Huế

Nếu bạn may mắn sở hữu tấm vé trùng với giải thưởng kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày hôm nay, hãy giữ tấm vé cẩn thận và đến các địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng nhanh nhất:

  • Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế: Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế (Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590).
  • Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa: Địa chỉ: 75/7 Nguyễn T. Minh Khai, TP. Nha Trang (Điện thoại: (0259) 3822391 - ĐTDĐ: 0905 321 129).
  • Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Địa chỉ: Số 44 Đặng Thai Mai, Thành phố Đà Nẵng (Điện thoại: (0236) 3817800 - Di động: 0903583897).
  • Văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: Số 115 Nguyễn Công Phương, TP. Quảng Ngãi (Điện thoại: (0255) 3717954 - Di động: 0905853369).
  • Văn phòng đại diện tại Bình Định: Địa chỉ: Số 51 Ỷ Lan, TP. Quy Nhơn (Điện thoại: (0256) 3816777 - Di động: 0942489411).
  • Văn phòng đại diện tại Ninh Thuận: Địa chỉ: Số 105 Quang Trung, TP. Phan Rang - Tháp Chàm (Điện thoại: (0259) 3 822 391 - Di động: 0901 985 385).
  • Văn phòng đại diện tại Gia Lai, Kon Tum: Địa chỉ: 56 Cách Mạng tháng 8, TP. Pleiku (Điện thoại: (0269) 3716381 - Di động: 0976635450).
  • Văn phòng đại diện tại Đắk Lắk, Đắk Nông: Địa chỉ: K10 Lý Thường Kiệt, TP. Buôn Ma Thuột (Điện thoại: (0262) 3818917 - Di động: 0935655469). 

5. Hướng dẫn dò vé xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTHUE) nhanh và chính xác nhất

Trang kết quả xổ số XS88.TV cung cấp chi tiết thông tin của 18 giải thưởng cùng với lô tô 2 số theo đầu đuôi, vì thế các bạn có thể dễ dàng dò được kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay. Cách dò cụ thể như sau:

Các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số miền Trung đài Thừa Thiên Huế ngày mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Tiếp tục dò lên bảng KQ xổ số Thừa Thiên Huế giải thưởng phía trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn